.

Tjeklister og vejledninger

.

Her kan du finde forskellige vejledninger til brug ved fx udarbejdelse af en klage, møde i fogedretten m.v.
Vejledningerne er udarbejdet i håbet om at klæde dig bedst mulig på til selv at håndtere din problemstilling.

Vejledningerne er udarbejdet som en kort gennemgang af de forskellige ting, der er relevante i forhold til den enkelte
problematik samt eventuelt en kort procesbeskrivelse for at vise de forskellige trin i fx et klageforløb.

Hvis du har brug for yderligere hjælp i forhold til din problemstilling, kan du læse om dine muligheder for hel
eller delvis juridisk rådgivning eller gratis gældsrådgivning HER.

Tjeklister

Betaling i forbindelse med indgåelsen af en lejeaftale
Du skal være særligt opmærksom, hvis udlejeren beder dig om at betale depositum eller forudbetalt leje, inden I begge har underskrevet lejekontrakten. Betaler du beløbet kontant, kan du ikke bevise, at beløbet er betalt og du kan risikere at udlejeren snyder dig og boligen går til en anden, uden at du får dine penge tilbage. Betal derfor altid pengene via bankoverførsel, da dette er bevis for at du har overført pengene.

Det er ulovligt, hvis udlejer kræver ekstra penge af dig, for at du får lov at leje boligen, eller hvis udlejer kræver, at du også skal acceptere andre ting oveni lejeaftalen – som f.eks. at købe de møbler, der står i boligen osv. Udlejer må ikke modtage nogen penge af dig udover dem, der er et led i Jeres lejeaftale. Hvis du giver udlejer penge under bordet, for at få en bolig, handler du også selv i strid med loven.

Standard lejekontrakt for private lejemål med vejledning til de enkelte punkter
 • Nedenstående formular er standardkontrakten som benyttes ved private lejemål. Den tilhørende vejledning giver en forklaring på retsstillingen for hvert enkelt punkt i lejekontrakten.Hvis din lejekontrakt ikke lavet efter denne standardkontrakt skal du være særligt opmærksom på indholdet af kontrakten. Du anbefales at henvende dig til en retshjælp eller en lejerorganisation inden den underskrives.
 • Download Typeformular A8 – Lejekontrakt for private lejemål – word udgave
Standard lejekontrakt for almene lejemål
Undersøge om dine vilkår er dårligere, end lejelovgivningens bestemmelser tillader
Hvis der skulle være bestemmelser i din lejekontrakt, der giver dig dårligere vilkår end lejelovgivningen, skal de være fremhævede i kontrakten (f.eks. kursiverede, fede, understregede eller nævnt under lejekontraktens § 11, hvis I har en standardlejekontrakt, der hedder Typeformular A, 8. udgave).
Bestemmelser, der giver dig sådanne dårligere vilkår, gælder kun, hvis de er fremhævede i lejekontrakten. Hvis ikke, er de ikke gyldige og lejelovgivningens regler træder så i stedet for.

Fordi de fremhævede betingelser giver dig dårligere vilkår end lejelovgivningen, skal du være ekstra opmærksom på disse, når du tager stilling til lejekontrakten.

Tjekke om dine vilkår er de samme som de andre lejeres
Hvis du er lejer i en ejendom med mindst 6 beboelseslejligheder og du har dårligere lejevilkår end de andre lejere i ejendommen, der lejer af den samme udlejer som dig, kan det være ulovligt. Du har dårligere lejevilkår, hvis du f.eks. betaler en højere husleje for den samme slags bolig, hvis din opsigelse er dårligere end de andres eller hvis du f.eks. har betalt din udlejer mere i depositum og/eller forudbetalt husleje, da du flyttede ind. Reglen om at man ikke må bo på dårligere vilkår end de andre lejere i opgangen, gælder kun hvis du bor i en boligreguleret kommune. Du kan se en oversigt over hvilke kommuner der er boligreguleret under I bolig/Privat leje/Faste omkostninger/Må min udlejer ændre størrelsen på min husleje

Du kan anlægge en sag ved Huslejenævnet, som kan vurdere om de punkter i din lejeaftale, der stiller dig dårligere end de andre lejere, skal ændres, så du får de samme vilkår.

Vejledninger

Vejledning til udformning af klage til Huslejenævn/Beboerklagenævn
Vejledning til udformning af klage til Huslejenævn/Beboerklagenævn

Pdf format      Word format

 

 

 

Skimmelsvamp

Hvis du vil forebygge svampeangreb i dit lejemål eller du vil udrydde eksisterende svamp kan du finde gode råd i denne folder:

Informationsmateriale om skimmelsvamp

Har du klaget til kommunen over skimmelsvamp, uden at de tager affære, kan du her se hvad kommunen bør foretage sig, når de får en henvendelse om skimmelsvamp: Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Herunder kan du se hvordan et typisk sag i Huslejenævnet/Beboerklagenævnet forløber
Lav en mangelsliste når du flytter ind
 • Du har 14 dage fra indflytningstidspunktet, til at gøre udlejer opmærksom på de mangler der måtte være i din lejlighed. Vær opmærksom på at:
  • Skrive ned og tage billeder, hvis lejemålet ikke stemmer overens med det der står skrevet i din lejekontrakt. Det vil sige, at alt der har skrammer eller lign. skal noteres på mangelslisten.
  • I lejekontraktens § 7, kan være krydset af i ”Lejemålet er nyistandsat”. Dette betyder, at du skal aflevere hele lejligheden nyistandsat. Det er derfor ekstra vigtigt at følge proceduren som forklares nedenunder.
   • Skriv ned og tag billeder af alt, der ikke fremstår som nyt. Gulvene skal være afhøvlede og lakerede. Lofter, vægge og radiatorer skal være nymalede. Bordplader mv. skal fremstå som nyt.
 • Du skal sende listen med beskrivelser og billeder til udlejer på email eller pr. anbefalet brev senest 14 dage efter indflytningstidspunktet.
 • Du kan finde en skabelon til en liste over fejl og mangler herunder.
Vejledning til budgetskema for hjælp til at overskuelige dine månedlige udgifter og indtægter.