.

Links til relevante hjemmesider

Her kan du finde forskellige relevante boligrelaterede links til at klæde dig bedst mulig på til selv at håndtere din problemstilling.

LINK TIL OVERSIGT OVER RÅDGIVNINGSTILBUD – Gratis gældsrådgivning, juridisk rådgivning, advokatvagter mv.

www.dinretshjaelp.dk – Interaktiv værktøjskasse med hjælp til selvhjælp.

www.retsinformation.dk – Alt dansk lovgivning.

www.llo.dk – Lejernes Landsorganisation.

www.huslejenaevn.dk – Oversigt over afgørelser fra Huslejenævn og Beboerklagenævn.

www.lejehjaelp.dk – Gratis gennemgang af lejekontrakten og individuelle tilbud.

www.digura.dk

Ny lejelov efter 1. juli 2015 – Oversigt over vigtigste forskelle mellem gammel og ny lejelov.

.