.

Kommunernes akutte boliglister

 

Man skal imidlertid være opmærksom på, at det ikke er alle landets kommuner, som benytter sig af denne mulighed, da det ikke er et lovkrav, men ”bare” en mulighed. Kommunen er dog altid forpligtet til at anvise bolig til familier og enlige, der har de mest akutte boligsociale behov. Er sidstnævnte tilfældet, skal man være opmærksom på, at der i sådanne situationer som oftest vil blive tilbudt midlertidige boligløsninger som fx hotel, herberg, pensionat osv. indtil det er muligt at finde en permanent løsning.

For at finde ud af om hvorvidt netop din nuværende eller den kommune, du ønsker at bo i, har en akutboligliste, herunder også hvor du kan ansøge, kan du ringe til kommunen eller henvende dig til din kommunens Boligservice.

Hvad kræver det at komme på den akutte boligliste?
For at du kan få tilbudt en bolig gennem din kommune, skal du have et boligsocialt problem, som du ikke har andre muligheder for selv at kunne løse. Det vil sige, at du skal opfylde visse betingelser for at kunne blive optaget på den akutte boligliste. Disse betingelser kan variere fra kommune til kommune, men typisk vil nedenstående gøre sig gældende:

 • Du skal stå med et akut boligbehov.
 • Du skal have udnyttet alle muligheder for selv at skaffe en bolig.
 • Du skal være aktivt søgende i samtlige almene boligforeninger i kommunen.
 • Du må ikke have mulighed for at købe egen bolig.

Ydermere skal du typisk tilhøre en bestemt målgruppe for at være berettiget til at blive optaget på den sociale boligliste. Det kan fx være:

 • Familier/enlige, som uden egen skyld er blevet boligløse.
 • Gravide efter 12. svangerskabsuge, som ikke har egen bolig.
 • Den af forældrene, som ved samlivsophævelse mister retten til hidtidig bolig, og hvis han eller hun har del i forældremyndigheden og skal have barnet boende i mindst halvdelen af tiden.
 • Familier i dårlige, uhensigtsmæssige boliger.
 • Visse personer med handicap og visse pensionister.
 • Unge med behov for ungdomsbolig, der samtidig har behov for anden hjælp fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Hvordan ansøger jeg om at komme på den akutte boligliste?
For at ansøge om at komme på den akutte boligliste, skal du først kontakte din kommune for at høre, om det er en mulighed i netop din kommune. Herefter skal du som oftest udfylde et ansøgningsskema i samarbejde med en sagsbehandler. Du har ikke mulighed for at stille krav til en bolig fra akutboliglisten.

Dog skal kommunen tage hensyn til visse ting som fx:

 • Din indkomst.
 • Antal medlemmer i husstanden – gælder IKKE husdyr, som man normalt ikke kan medbringe.
 • Evt. handicap, som fx gangbesvær der gør det umuligt at færdes på trapper og lignende.

Såfremt din ansøgning bliver godkendt, vil du herefter modtage brev med besked om dette, samt hvor lang tid du kan forvente at stå på venteliste. Hvor lang tids venteliste der er vil være afhængig af blandt andet, hvilken kommune du ansøger i herunder også hvor mange andre mere egnede kandidater, der er udover dig.

Kan jeg søge i en anden kommune end den kommune hvor jeg senest havde min adresse?
Hvis man står i et akut behov og ikke har andre muligheder, har man mulighed for at få tilbudt en bolig gennem kommunen. Ønsker man at søge i en anden kommune end den, hvor man senest har boet, har man mulighed for dette, såfremt man opfylder de bestemte målgrupper. Det kan dog have betydning, om man har boet i den pågældende kommune inden eller ej.
Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg bliver tildelt en bolig?
Når du modtager brev med tildeling af bolig, er det vigtigt, at du svarer tilbage inden for tidsfristen, da boligen ellers går videre til anden side, og du mister din plads på akutboliglisten.

Besvarelse på om man ønsker den tildelte bolig foregår som oftest til den boligforening, som administrerer boligen. Er du ikke i forvejen medlem af pågældende boligforening, skal du være opmærksom på, at der vil være krav om dette, og hermed et medlemsgebyr der skal betales.

Du skal ydermere være opmærksom på, at såfremt du skal søge kommunen om hjælp til indskudslån, etableringslån, eller boligstøtte, KAN dette først ske EFTER du har fået tildelt en bolig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke tør eller kan bo i det område jeg har fået anvist en bolig?
Du får kun ét tilbud om akutbolig, og hvis du ikke ønsker denne bolig, som kommunen eventuelt kan tilbyde dig udgår din ansøgning, og du vil ikke længere være i betragtning i forhold til den akutte boligliste.

Derfor er det vigtigt, at du ved udfyldningen af  ansøgningen, eller ved kontrakt med din sagsbehandler gør opmærksom på dine private omstændigheder, herunder hvis du lige er blevet skilt fra en voldelig mand, dit barn er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet eller lignende.

Hvad kan jeg gøre, hvis kommunen ikke har en akutboligliste?
Såfremt din kommune ikke har en akut boligliste, og du fortsat ikke har andre muligheder, kan du eventuelt finde en anden egnet kommune, du ønsker at bo i, og tjekke hvorvidt de har en akutliste. Hvis denne kommune heller ikke har en akutliste, må du prøve den næste i rækken. Det kan have betydning, at du flytter til kommunen, da der i nogen tilfælde kigges på, hvor lang tid personen har boet i kommunen ved tildelingen at en akutbolig. Det vigtigste kriterie i forhold til vurderingen er dog graden af det akutte boligproblem.

Såfremt det ikke er muligt at finde en egnet kommune med en akutboligliste, du kan tilflytte, er der kun tilbage at fortsætte med selv at søge hos især almene boliger og eventuelle private udlejere.

Hvad kan jeg gøre, hvis kommunen ikke vil godkende min ansøgning?
Såfremt du får afslag på din ansøgning om at komme på den akutte boligliste, vil du samtidig blive orienteret om hvorfor samt om dine klagemuligheder. Hvis du ikke er enig i afslaget, kan du indsende en klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning.