.

Andre boligmuligheder

Hvis du er studerende eller enlig, er der ofte andre muligheder for at finde et sted at bo end de traditionelle almene og private lejeboliger. Flere af disse andre boligmuligheder er dog ofte betinget af din villighed til at bo sammen med andre mennesker.

Hvis du har børn, kan det eksempelvis være fordelagtigt at bo i et kollektiv med andre børn eller finde en til flere gode venner, som du kan dele en lejlighed med. Det kan også være, at du som ældre er blevet alene og heller ikke har hjemmeboende børn, men ikke ønsker at bo alene. Derfor kan du eventuelt i fællesskab med nogle ligesindede – der har de samme ønsker om ikke at bo alene – finde et eksisterende kollektiv/bofællesskab.

Nedenfor kan du læse nærmere om andre boligmuligheder som måske kunne være den rigtige løsning for dig og eventuelt dine børn.

.
Studieboliger - herunder også kollegieværelser
Mange unge søger ofte ind på de respektive kollegier i den by, de skal studere i. Udover at kollegieværelserne er billige og tæt på uddannelsesstedet, så er et kollegium også et sted, hvor du kan bo sammen med en masse andre unge studerende. På kollegierne hersker der ofte en god atmosfære, hvor du dels kan søge hjælp hos dine bofæller i forhold til studierne og dels kan deltage i diverse sociale aktiviteter. Du skal dog være opmærksom på, at der ofte kan være lange ventelister til at få et kollegieværelse, og derfor er det også vigtigt, at du ansøger så hurtigt som muligt. Samtidigt bør du eventuelt acceptere, at du måske ikke kan få tildelt et kollegieværelse det sted, som oprindeligt var din første prioritet, men i stedet må tage det, du får tildelt grundet en stigende pladsmangel på mange kollegier i de større universitetsbyer.

Du kan søge efter et kollegieværelse via eksempelvis ”Kollegiernes Kontor”, som har en særskilt hjemmeside for hver af de større studiebyer. Fx kan du via ”Kollegiekontoret i Aarhus” finde informationer om de forskellige kollegiemuligheder i Aarhus og se, hvordan du konkret søger om et kollegieværelse i netop denne by.

Anvisning af kollegieværelser i de andre store studiebyer:

Generelt set gælder det, at du via de respektive hjemmesider for kollegiekontorer kan læse mere om og finde links til de enkelte kollegiers ansøgningsmuligheder, faciliteter, sociale liv, udvalg m.m.

Uddannelsessted med dertilhørende boliger
Enkelte uddannelsessteder har tilknyttet boliger (værelser), du kan leje under din uddannelse. Du kan derfor med fordel se, om du eventuelt kunne finde et spændende og relevant uddannelsessted, som også tilbyder dig en bolig. For eksempel tilbyder Københavns Tekniske Skole, at man kan bo på deres skolehjem under uddannelsen. Dette kræver dog, at man skal have længere end en time og et kvarters transport til skolen.

Man søger om plads på skolehjemmet ved at kontakte elevadministrationen. Derudover kan det eksempelvis også nævnes, at University College både i Horsens og Vordingborg tilbyder deres studerende, at de kan leje et tilhørende kollegieværelse, mens de går på uddannelsen.

Leje et værelse

Såfremt du er studerende, enlig eller blot skal opholde dig i en bestemt by for en kortere periode grundet eksempelvis job eller uddannelse, kan du med fordel se, om du kan leje et værelse i den by, du gerne vil bo i. Udover at det ofte kan være hurtigere end at få anvist eller finde en lejlighed, så er det også mere trygt at starte med at leje et værelse, såfremt du er ny i en by eller skal flytte hjemmefra for første gang.

Du kan typisk finde værelser til leje på nettet via www.Boligportal.dk ved at afgrænse dine søgninger til blot værelser. Samtidigt kan du med fordel kigge på diverse opslagstavler på uddannelsesstederne, i de lokale aviser og alternativt i supermarkeder, da mange forsat udlejer værelser på denne mere traditionelle måde.

Kollektiver og bofællesskaber

Rundt om i landet findes der mange forskellige former for kollektiver, hvor mange kan bo sammen med andre, de nødvendigvis ikke kender på forhånd. Blandt de respektive kollektiver findes der eksempelvis forskellige typer af værdigrundlag – eksempelvis et økologisk kollektiv, hvor kollektivet bl.a. selv dyrker deres grønsager og værdsætter de økologiske madvaner.

At bo i et kollektiv kan derfor være en interessant mulighed for dig, der dels ønsker at møde nye mennesker og dels ønsker at dele din bolig med andre, der har de samme værdigrundlag, som du selv værdsætter.

Du kan blandt andet søge via  www.bofællesskab.dk, hvor du kan oprette dig som bruger og søge på de forskellige ledige kollektiver og bofællesskaber i netop det område, du ønsker at bo i.

Start dit eget kollektiv eller bofællesskab
Da der ofte kan være lange ventelister til de almene boliger, og du måske ikke har råd til at bo hos de private udlejer, kan du som ung eller enlig med fordel se, om der er nogle i dit nære netværk, som også er boligsøgende. Der er dog en del overvejelser, du skal huske at gøre dig inden, du træffer sådan et valg. Dette gælder eksempelvis, om du kan bo sammen med den/de pågældende personer, hvor meget huslejen må koste, hvad I gør, hvis en vil flytte derfra igen, husregler m.v.

Hvis du finder nogle at dele en lejlighed eller hus med, kan du blandt andet gå på nettet, hvor du kan undersøge, hvilke private udlejere, der er i din kommune/by. Denne mulighed vil oftest være den hurtigste måde at finde en egnet bolig på, da der især er rift om de større lejligheder i almene boliger.