.

Almene boliger

Såfremt din boligsituation ikke er akut, og du derfor har tid til at søge efter en egnet bolig i en realistisk prisklasse, vil det være oplagt at skynde sig at skrive dig ind i en eller flere almene boligforeninger i den kommune, du allerede bor i eller ønsker at bo i.

Almene boliger findes spredt ud over hele landet, og det er typisk billigere at bo i en almen bolig frem for at leje sig ind hos en privat udlejer. Der er stor efterspørgsel på almene boliger grundet den billigere husleje, og du skal derfor som oftest stå på venteliste i noget tid, før du får tilbudt en bolig.

Du skal være opmærksom på, at der også er mange belastede boligområder blandt de almene boligforeninger. Men mange boligforeninger har også en masse sociale aktiviteter, hvor man kan møde sine naboer.

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er udlejningsboliger ejet af boligorganisationer eller boligselskaber. I almene boliger er der beboerdemokrati og ingen må tjene på huslejen.

Hvem kan få en almen bolig?

Udgangspunktet er, at alle kan få en almen bolig. Du skal dog være fyldt 15 år, før du kan blive meldt ind i boligforeningerne, og du kan tidligst søge bolig tre måneder før, du fylder 18 år.

Hvordan kommer jeg til at bo i en almen bolig?

Som det første skal du blive medlem af en boligforening. Herfra kan du finde den afdeling, du gerne vil bo i og skrive dig op som interesseret lejer. Som nævnt er der oftest en venteliste. Når det er din tur ifølge køen til at få en bolig, kontakter boligselskabet dig og tilbyder dig lejligheden. Du skal typisk sige ja til, at du gerne vil have lejligheden inden der er gået et par dage.

I nogle tilfælde kan du springe ventelisten over. I nogle boligafdelinger har folk i job eller studerende fortrinsret frem for folk, der er på overførselsindkomst eller ingen fast indtægt har.

– Henvisning fra kommunen

Du kan også blive henvist til en almen bolig af kommunen. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over et vist antal lejligheder til kommunens boligsociale forpligtelser. Hvis kommunen har fået henvendelser fra personer med et akut boligproblem, kan man få tildelt en almen bolig på denne måde. Det kræver dog, at kommunen vurderer, at du vitterligt står med et akut boligproblem, og du skal acceptere boligtilbuddet uden forbehold. Her skal du ikke igennem boligselskabet. Alt aftales direkte med kommunens sociale myndigheder. Du skal altså henvende dig til kommunen og bede om hjælp, og de vil så vurdere, om du er berettiget til at få en almen bolig igennem kommunen.

Fortrinsret

Hvis du allerede bor i en boligorganisation, har du fortrinsret til en anden bolig i samme boligorganisation, som den du allerede bor i. Det betyder, at du bliver placeret på venteliste foran de, der endnu ikke har optjent den rette anciennitet. Hvis ingen bolighavende er interesseret i den ledige bolig, bliver den tilbudt til ansøgere på den almindelige venteliste.

– Hvordan skriver jeg mig op?

Du kan melde dig ind i en boligforening og skrive dig op til interessante boliger over nettet. Du er velkommen til at kontakte Den Sociale Retshjælp, hvis du har brug for hjælp til at skrive dig op.

Koster det penge at blive skrevet op i en almen bolig?

Ja. Du betaler årligt for at være medlem af den boligforening, der står for at udleje boligerne. Dette er ofte et mindre årligt beløb – f.eks. koster det kr. 100 om året at være medlem af AARHUSbolig, som er et udlejningssamarbejde mellem alle aarhusianske boligorganisationer. Ved AAB, der har boliger i København og omegn, koster det kr. 170, første gang du skriver dig op, og gebyret herefter er kr. 150 pr. år for at opretholde din status på ventelisten, hvorefter du årligt betaler kr. 125 for at opretholde din placering på ventelisten. Ved Nørresundby boligforening koster det kr. 250 at blive skrevet op. Priserne varierer altså lidt alt efter, hvilket boligselskab du ønsker at blive medlem af. Fælles er, at alle kræver en form for gebyr.

Hvis du holder op med at betale

Du skal betale et årligt såkaldt ajourføringsgebyr. Stopper du med, eller glemmer du at betale dette gebyr, mister du din optjente position på ventelisten og bliver slettet som medlem. Du skal derfor starte forfra, hvis du senere vil være medlem igen.

I enkeltestående tilfælde kan du få din anciennitet tilbage, hvis du har glemt at betale gebyret. For Aarhusbolig gælder det f.eks. hvis 1) du ikke betalte det årlige gebyr, fordi du ikke modtog et girokort 2) du betalte dit gebyr for sent – dog senest 3 uger for sent 3) du betalte til et forkert kontonummer – dog senest 3 uger for sent.

Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind, skal du højest sandsynligt betale depositum og forudbetalt husleje. Depositumet svarer normalt til tre måneders husleje og afhænger derfor af grundlejen på den lejlighed, du får tilbudt. Det kan derfor være en god idé at begynde at lave en opsparing, når du skriver dig på ventelisten, så du kan betale det krævede. Ellers kan du ikke få lejligheden.

Hvor lang ventetid er der på en almen bolig?

Alt afhængig af hvilken boligforening du søger ind hos, samt hvorhenne i landet du søger, vil dette være afgørende for, hvor lang ventetid, der er. Dog kan det i nogle boligområder gå lidt hurtigere, såfremt man f.eks. er i arbejde eller under uddannelse, hvilket du vil kunne læse mere om på de respektive boligforeningers hjemmesider.

Da der ofte vil være længere ventetid på en lejlighed i en almen bolig, kan du med fordel melde dig ind i flere boligforeninger.

Er jeg sikker på at få tildelt en bolig, hvis jeg får den tilbudt?

Nej. En bolig bliver tilbudt en række af de ansøgere, der har søgt den pågældende boligtype i længst tid. Af de ansøgere, der takker ja til boligen tildeles boligen den ansøger, der står højest på ventelisten. Du kan derfor godt få tildelt en bolig, selvom du er nummer 5, 10, 15 etc. i køen, hvis alle der er foran dig på ventelisten takker nej.

Kan jeg komme til at se den bolig, jeg har fået tilbudt?

Som udgangspunkt, ja. Det varierer, om du skal kontakte ejendomsmesteren eller den nuværende lejer for at lave en aftale om at se boligen.

 

Hvor stor er lejlighederne, og hvad koster de ca. pr. måned?

Der findes både store og små almene boliger herunder også dyre såvel som billige, alt afhængig af hvor man ønsker at bo. Der kan også være forskel på størrelsen på lejlighederne indenfor samme boligforening. Boligforeningerne har en oversigt over alle deres lejligheder, og du skal derfor kun skrive dig op som interesseret til de lejligheder, der passer til dine behov.

Må jeg medbringe eller anskaffe mig husdyr i almene boliger?

Der vil være forskellige regler for, hvorvidt man må holde husdyr i almene boliger, herunder også hvilke husdyr man må have. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvilke husdyr man må have i den eller de boligforeninger, du ønsker at blive skrevet op i. Dette gælder både, hvis du enten allerede har eller ønsker at anskaffe dig et husdyr, samt hvis du f.eks. er bange for hunde eller er allergisk over for husdyr.