break

Tak til vores støtter

Vi vil gerne rette en stor og hjertefølt tak til alle bidragydere – vi ville ikke være, hvor vi er uden jeres hjælp! Den Sociale Retshjælp modtager støtte og hjælp fra mange kanter. Denne opbakning og støtte er altafgørende for det arbejde, vi dagligt udfører. Alle bidrag er med til at gøre det muligt for os at fortsætte vores arbejde med at hjælpe udsættelsestruede boliglejere.

Vi håber, at der i fremtiden vil være flere parter, som vil yde bidrag til Blividinbolig.dk – i enten den ene eller anden form.

.

Bidragsyder i 2014

I forbindelse med udarbejdelsen af Blividinbolig.dk vil vi gerne starte med at takke de mange parter, som har været med til at videreudvikle og kvalitetskontrollere de tekster, som udgør fundamentet af hjemmesiden. Parterne, der skal have en særlig tak herfor, er:

BL

Ejendomsforeningen Danmark

Huslejenævnet i Aarhus

Beboerklagenævnet i Aarhus

Boligretten i Aarhus

Byrådet Aarhus

LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre)

Forsorgshjemmet Østervang

.

Derudover vil vi også gerne takke vores tilskudsgivere for deres donationer:

Experian RKI for deres donation af computerudstyr i februar.

Erhvervsakademi Aarhus for deres donation af bærbar computer i marts.

Ejendomsforeningen Danmark for et frieksemplar af deres bøger Boliglejemål 1 og 2 samt et friabonnement på Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sige mange tak til de medarbejdere, der har været med til at gøre dette projekt muligt. Dette er både til vores politiske konsulenter, som var med til indlede samarbejdet med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus, de multimediedesignere som har lavet et flot design og de jurister og socialrådgivere, som har udarbejdet teksten til Blividinbolig.dk.