break

Støt vores arbejde

Vi har brug for din/jeres hjælp, så vi kan hjælpe andre. Alle former for støtte er velkommen – om det er økonomisk, materielt, arbejdskraft eller ekspertise.

Idet at vi er en non-profit organisation, der primært er baseret på frivillighed samt har beskedne omkostninger til dette projekt, er vores behov for støtte derfor også tilsvarende beskedent.

Projektet er startet op med midler, som Den Sociale Retshjælps medarbejdere har optjent via blandt andet ekstern undervisning og har derved sikret hjemmesidens opstart samt de faste omkostninger som fx internet m.v.

Vores mål er at kunne indsamle minimum 75.000 kr. pr. år til dækning af grafisk vedligeholdelse af hjemmesiden, telefon og internetadgang samt køb af relevante lovbøger m.v. Derudover er der brug for delvis lønnede medarbejdere (løn for 4 timer og 4 timer frivilligt arbejde – i alt 8 timer), til at opdatere og vedligeholde hjemmesiden samt besvare eventuelle spørgsmål til hjemmesiden fra borgerne.

Du/I er velkommen til at kontakte os på telefon: 70229330 eller mail: bidb@blividinbolig.dk, såfremt du har spørgsmål til, hvordan du/I måske kan yde et økonomisk bidrag, eller hvis du har nogle forslag til, hvem man eventuelt kunne søge flere midler ved til videreudviklingen af hjemmesiden.