break

Historie

Blividinbolig.dk blev stiftet af Den Sociale Retshjælp i efteråret 2013 med det formål at give dig nogle generelle informationer om de rettigheder og forpligtelser, du har som lejer. Det gælder for eksempel i forhold til de tjenester og ydelser, du har til rådighed, hvis du eksempelvis har problemer med at betale din husleje, har et akut boligbehov eller ønsker at klage over din udlejer.

I vores daglige sagsbehandlingsarbejde oplever vi et stigende behov for at udbrede viden om de rettigheder og forpligtelser, du har som lejer for på den måde at sikre, at du er bevidst om din retsstilling. Vores håb er derfor, at hjemmesiden vil bidrage positivt til dels at mindske antallet af udsættelsessager og samtidigt sikre, at du som lejer i et større omfang bliver oplyst om din retsstilling på boligområdet. Vi kan derfor kun opfordre alle, der har spørgsmål til deres boligsituation, til at benytte sig af denne hjemmeside. Den Sociale Retshjælp vil forpligte sig til løbende at opdatere hjemmesiden for på den måde at holde dig opdateret med de nyeste informationer på boligområdet.

I boksen til højre finder du desuden et link til Den Sociale Retshjælps hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvem vi er og ikke mindst, hvem vi hjælper. Samtidigt kan du finde et link til Dinretshjaelp.dk, der i 2009 blev stiftet af Den Sociale Retshjælp.

Her kan du læse om:

 

 

Tidslinje

August 2015

Alt indhold på siden er nu færdigskrevet og det nye, brugervenlige design blevet implementeret

Januar 2015

Ny multimediedesigner er kommet til projektet og i samarbejde med den tilknyttede jurist er der blevet lavet gennemgående optimering af hjemmesidens opbygning, indhold og brugervenlighed, baseret på brugertests.

Det forventes at siden efterfølgende vil få et helt nyt design inden lancering.

Maj 2014

Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark med henblik på sparring samt gennemlæsning og kommentering af teksterne.

Den Sociale Retshjælp modtager af Ejendomsforeningen Danmark et frieksemplar af deres bøger Boliglejemål 1 og 2 samt et friabonnement på Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad.

De sidste tekster fra Ejendomsforeningen Danmark kommer og vi er nu ved at sætte hjemmesiden op samt færdiggøre de sidste menuer.

Den Sociale Retshjælp får den 1. maj afslag fra Civilstyrelsen om at de vil støtte driften af blandt andet www.blividinbolig.dk og vi har derfor nu valgt at udsætte lanceringen lidt, for at kunne søge midler fra private såvel som offentlige fonde til at sikre en kvalificeret vedligeholdelse.

April 2014

Vi begynder at få de første tekster tilbage fra LOKK (landsorganisation af kvindekrisecentre), Huslejenævnet i Aarhus, Beboerklagenævnet i Aarhus og Byrådet i Aarhus, så vi kan arbejde videre på hjemmesiden og ser frem til at få samlet de sidste tekster. Derudover er Forsorgshjemmet Østervang blevet endnu en samarbejdspartner, som i april ligeledes var behjælpelig med sparring og gennemlæsning samt kommentering af nogle af teksterne.

Marts 2014

Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling tager i starten af marts kontakt til eksterne parter med ønsket om indgåelse af samarbejde i forhold til hjælp med at rette igennem samt give sparring – og de siger heldigvis alle sammen ja til at bidrage.

Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning udsender i samarbejde med Innovationsafdelingen alle teksterne til de eksterne parter til godkendelse af BL, Byrådet Aarhus, Boligretten i Aarhus, Beboerklagenævnet i Aarhus, Huslejenævnet i Aarhus og LOKK (landsorganisation af kvindekrisecentre) for at sikre en høj kvalitet på hjemmesiden. Vi afventer nu tilbagemeldinger, så de sidste rettelser og tilføjelser kan laves, inden hjemmesiden kan lanceres.

Februar 2014

Det grafiske design til hjemmesiden er blevet færdig, og vi er nu ved at lægge sidste hånd på opbygningen af siden, inden tekst og grafik overføres til den nye hjemmeside.

Udarbejdelsen af værktøjer målrettet brugere af hjemmesiden er påbegyndt sideløbende med, at der arbejdes videre på de sidste tekster til Blividinbolig.dk.

Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling begynder at finde relevante eksterne parter til at hjælpe med at sikre, at hjemmesiden bliver så kvalificeret som muligt.

Experian RKI donerer computere og kontormøbler til at sikre projektet to arbejdsstationer – en i Aarhus og en i København – til den løbende vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden.

Januar 2014

Den Sociale Retshjælps tilknyttede webdesignpraktikanter, Line Bukhave Jensen og Annika Edmundsdóttir Joensen, påbegynder det grafiske design af hjemmesiden. Vi arbejder indgående med at udarbejde tekster til hjemmesiden.

December 2013

Vi har fået gjort klar til oprettelse af den nye hjemmeside i det nye år samt fået arbejdet videre med det endelige design, så de kommende web-praktikanter hos Den Sociale Retshjælp kan påbegynde udarbejdelsen til hjemmesiden.

Den Sociale Retshjælps Sekretariat påbegynder rekrutteringen af frivillige studerende og fagfolk, der fremadrettet kan være med til at bidrage til vedligeholdelsen og udviklingen af hjemmesiden.

Den Sociale Retshjælp donerer 2.000 kr. til opstart af projektet – midler der er indtjent via ekstern undervisning af vores ledere. Dette betyder, at projektet nu kan gå officielt i gang med blandt andet indkøb af domænenavne, host til vores hjemmeside m.v.

November 2013

Vi arbejder med at udarbejde en opbygning af hjemmesiden med dertilhørende tekster – og udvikler løbende nye idéer til at optimere informationerne på hjemmesiden.

Det indledende arbejde med udarbejdelsen af tekster til hjemmesiden påbegyndes af de frivillige Juridiske Managere hos Den Sociale Retshjælp, der har sagt ja til at lægge ekstra tid til projektet i tæt samarbejde med Innovationsafdelingen.

Oktober 2013

Med godkendelsen af projektidéen påbegynder Den Sociale Retshjælp selv udviklingen af hjemmesiden, der nu indgår som en del af et bredere samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Vi får godkendt projektidéen med stiftelsen af denne hjemmeside af styregruppen hos Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

På et styregruppemøde hos Det Boligsociale Fællessekretariat fremlægger leder Bertil Michael Mahs vores projektbeskrivelse, der blandt andet indeholder projektidéen med hjemmesiden Blividinbolig.dk, som vil være målrettet udsættelsestruede boliglejere.

September 2013

På baggrund af et møde med Bertil Michael Mahs udvikler vi en projektbeskrivelse indeholdende blandt andet projektidéen om en ny hjemmeside målrettet udsættelsestruede boliglejere.

Direktør, Sandy Madar, og politisk konsulent, Marie Kersing, fra Den Sociale Retshjælp inviterer leder af Det Boligsociale Fællessekretariat, Bertil Michael Mahs, til et møde. Formålet med vores møde er at udveksle idéer om et kommende samarbejde, der primært vil have fokus på at hjælpe udsættelsestruede boliglejere – navnlig at mindske antallet af udsættelser, som begge parter har oplevet et stigende antal af.

Det Boligsociale Fællessekretariat er de aarhusianske boligorganisationers fælles sekretariat på det boligsociale område. De har primært til opgave at understøtte de boligsociale indsatser i boligforeningernes områder.