Om os

Medarbejder

Bliv frivillig

Støt vores arbejde

Din retshjælps historie 

2013

I maj 2013 modtog Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning tilskud fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet. En del af tilskuddet var øremærket drift, videreudvikling og vedligeholdelse af Dinretshjaelp.dk og skulle bl.a. gå til at videreudvikle brevskabeloner, beregningsskemaer og oplysninger om forskellige juridiske områder. Fra 1. maj 2013 ophørte muligheden for, at modtage juridisk rådgivning gennem Dinretshjaelp.dk og hjemmesiden blev udelukkende en funktion, der tilbød hjælp-til-selvhjælp. Det var dog fortsat muligt at finde retshjælpsorganisationer, gældrådgivningsorganisationer, advokatvagter og anden form for hjælp gennem vores databaser. I forbindelse med videreudviklingen af hjemmesiden blev et nyt design, der havde til formål at gøre siden mere indbydende og brugervenlig, implementeret. I 2013 havde Dinretshjaelp.dk ca. 100.000 besøgende.

2012

I maj 2012 modtog Den Sociale Retshjælp tilskud fra Civilstyrelsen til hjemmesiden Dinretshjaelp.dk. Pengene skulle bruges på både hjælp-til-selvhjælp området og på en rådgivende funktion. I slutningen af 2012 blev det besluttet, at flytte rådgivningsfunktionen til Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning, og at Dinretshjaelp.dk derfor udelukkende ville være en side med hjælp-til-selvhjælp fremover. Antallet af henvendelser voksede og det var tydeligt at se, at der var et stort behov for retshjælp og juridisk rådgivning landet over. Bl.a. viste en stikprøveundersøgelse, foretaget i forbindelse med afrapportering til Civilstyrelsen, at borgere fra 74 af landets kommuner (ud af 98) havde modtaget hjælp. I 2012 havde Dinretshjaelp.dk ca. 45.000 besøgende.

2011

I 2011 arbejdede de frivillige på at lave et nyt grafisk design til Dinretshjaelp.dk, hvor de bl.a. videreudviklede informationen vedrørende de juridiske områder og påbegyndte udarbejdelsen af de værktøjer, der var til rådighed på hjemmesiden. Derudover kom rådgivningsfunktionen for alvor i gang, hvilket bl.a. resulterede i mange skriftlige og telefoniske henvendelser. I 2011 havde Dinretshjaelp.dk ca. 13.000 besøgende.

2010

I 2010 fortsatte udviklingen af Dinretshjaelp.dk til en solidt funderet hjemmeside med stadig flere juridiske områder, hvor borgere kunne søge hjælp til selvhjælp. Desuden blev der ydet både telefonisk og skriftlig juridisk rådgivning via hjemmesiden. Størstedelen af rådgivningen foregik dog gennem henvendelser fra hovedorganisationen Den Sociale Retshjælp. I 2010 havde Dinretshjaelp.dk ca. 3.500 besøgende.

2009

Dinretshjaelp.dk blev oprindeligt oprettet i 2008 som et internt arbejdsredskab til Den Sociale Retshjælps rådgivere, så samtlige redskaber, der blev anvendt i rådgivningsarbejdet, var tilgængelige online. Den Sociale Retshjælp oplevede imidlertidigt fortsat et stigende pres i form af flere henvendelser, hvor borgerne ønskede hjælp, og derfor blev Dinretshjaelp.dk i 2009 lanceret som en ekstern hjemmeside med støtte fra Advokatsamfundet (50.000 kr.). Formålet med at åbne Dinretshjaelp.dk var, at formidle rådgivningsmuligheder, informationer om juridiske områder og diverse værktøjer til flest mulige borgere, hvilket hurtigt blev en succes. Den succesfulde start resulterede i ansættelse af yderligere fire frivillige jurastuderende samt en jurist til at varetage videreudviklingen af Dinretshjaelp.dk.

Om os

Historien bag

Det kan være svært for den enkelte borger at overskue, hvilke muligheder der er for at få hjælp. Derfor fungerer Dinretshjaelp.dk også som en oversigt over, hvilke muligheder borgerne har for at modtage fx retshjælp, hjælp til gældsrådgivning, hjælp ved en advokatvagt, anden hjælp m.v. Desuden er det muligt at søge efter muligheder for hjælp, i borgerens nærområde.

Hjælp os til at hjælpe andre

Medarbejder

Medarbejderne er den absolut vigtigste ressource for Dinretshjaelp.dk, da deres arbejde er grundlag for, at borgerne har mulighed for at få hjælp til diverse juridiske problemstillinger. Medarbejderne hos Dinretshjaelp.dk videregiver deres informationer, værktøjer m.v. og stiller dem til rådighed. Derudover er det dem, der udarbejder og opdaterer de forskellige tekster, udvikler nye værktøjer, opdaterer databaser samt alt det andet, der skal til for at Dinretshjaelp.dk kan være til så stor gavn som muligt for de borgere, der har brug for hjælp.

Vores medarbejdere er primært frivillige jurastuderende, hovedsageligt fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som alle er i gang med deres kandidat (cand.jur.). De arbejder tæt sammen med vores interne og eksterne tilknyttede uddannede jurister og advokater, der står for faglig sparring og kvalitetssikring af arbejdet.

Vi arbejder løbende på at indhente en bred viden fra forskellige fagfolk som fx jurister, advokater, socialrådgivere, bankrådgivere samt forsikringsrådgivere, hvis kompetencer og specialviden er en stor hjælp i vores arbejde. Målet er at formidle denne viden til alle, der har brug for den, på en let og forståelig måde gennem Dinretshjaelp.dk.

Giv en hånd 

Arbejdet med at videreudvikle Dinretshjaelp.dk stopper aldrig, og vi kan derfor altid bruge flere hænder til at hjælpe de borgere, hvor det i høj grad er tiltrængt.  

Har du lyst til at bidrage til arbejdet, vil vi meget gerne høre fra dig og det er ikke afgørende, hvor i landet du bor – du kan sagtens udarbejde materialer hjemmefra og på den måde bidrage med din hjælp. Ved at bidrage til hjemmesiden som frivillig, får du mulighed for at styrke dine faglige og formidlingsmæssige kompetencer samt optimere dit CV. Har dette vakt din interesse, så læs mere ved at klikke på knappen herunder.

 

Hjælp os til at hjælpe andre

Bliv frivillig

Det praktiske

Hvis du ønsker at blive en hjælpende hånd hos Dinretshjaelp.dk eller hvis du blot vil høre nærmere om mulighederne for at arbejde som frivillig, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 93 30 (kl. 09.00-17.00) eller sende en mail til:sekretariatet@socialeretshjaelp.dk. Du kan også læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside www.socialeretshjaelp.dk.

Arbejdet indebære

  • Udarbejdelse af materiale til dinretshjaelp.dk, som har til formår at yde hjælp-til-selvhjælp ved at give borgerne adgang til lettilgængelig og forståeligt information vedrørende forskellige juridiske problemstillinger.
  • Udarbejdelse af arbedsredskaber i form af juridsike arbejdsgange, brevskabeloner mv., der er målrettet borgerene. 

Studerende

Hvis du er jurastuderende og er i gang med din kandidat (cand. jur.), kan du blive tilknyttet som frivillig hos Dinretshjaelp.dk. Det vil give dig mulighed for at styrke dine juridiske kompetencer ved at anvende dem i praksis, samtidig med at du biddrager til, at borgere i Danmark får mulighed for og hjælp til at kunne løse deres problemer selv via hjælp-til-selvhjælp princippet. 

Fagfolk

Arbejder du som jurist, advokatfuldmægtig eller advokat, og ønsker du at udvide din faglige horisont, samtidig med at du hjælper borgere i Danmark med at få svar på deres juridiske spørgsmål, så har du muligheden for at blive frivillig ekstern konsulent og på den måde være en hjælpende hånd, ved at dele ud af din viden. 

 

Hjælp os til at hjælpe andre

Støt vores arbejde

For at kunne blive ved med at hjælpe borgere fremadrettet, har vi brug for din/Jeres hjælp. vi sætter stor pris på alle former for støtte – om det er økonomisk, materielt, arbejdskraft eller ekspertise. 

Den Sociale Retshjælp, som driver Dinretshjaelp.dk,  er en non-profit organisation, der primært er baseret på frivilligt arbejde og vi har derfor brug for alt den støtte vi kan få, for at videreudvikle og optimere vores hjælp til de borgere hvis problemer er blevet større end hvad de selv kan formå at håndtere.

Der er mange er måder at give en hjælpende hånd på, og de er alle meget værdsatte. Du/I kan bidrage med midler til driften af Dinretshjaelp.dk – med alt fra 50 kr. og opefter. Derudover er det muligt at bidrage ved at donere lovbøger, møbler, computere m.m., som vi kan bruge hos Den Sociale Retshjælp. 

Du/I kan desuden bidrage med din tid såfremt du har en relevant faglig baggrund som fx jurist/advokat, socialrådgiver, bankrådgiver eller anden økonomisk baggrund eller hvis du/I er uddannet indenfor it eller webdesign. Dinretshjaelp.dk kan altid bruge flere hjælpende hænder. Så hvis du mener, at du kan bidrage med relevant viden eller praktisk erfaring, så kan du læse mere om muligheden for at blive frivillig ved at klikke på knappen herunder.

Du/I er meget velkomne til at kontakte os på alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 17.00 på telefon: 70 22 93 30 eller via: aarhus@socialeretshjaelp.dk såfremt du har spørgsmål til hvordan du/I kan give et økonomisk bidrag o.lign. eller hvis du/I har nogle forslag til hvem og hvor man eventuelt kunne søge flere midler hos, til videreudvikling af Dinretshjaelp.dk.