break

Udsættelse af privat bolig

Hvis du som lejer af en privat bolig ikke har betalt din husleje senest 14 dage efter, at du har fået en rykker fra udlejeren om at gøre det, kan du blive sat ud af din bolig. I rykkeren, hvor din udlejer kan kræve, at du udover huslejen også betaler et gebyr på 273 kroner (2014), skal der udtrykkeligt stå, at konsekvensen af ikke at betale din husleje senest 14 dage efter, at du har modtaget rykkeren, vil være, at du bliver sat ud af din bolig. Hvis dette ikke fremgår kan din udlejer ikke sætte dig ud.

Hvis du lejer en privat bolig, har din udlejer ikke pligt til at oplyse kommunen om, at du skal udsættes, så kommunen bliver ikke gjort opmærksom på din situation, medmindre du selv henvender dig. Det er en fordel, at du henvender dig til kommunen tidligt og informerer dem om din situation, da der herved er større sandsynligheden for, at kommunen kan hjælpe dig. Kommunen kan fortælle dig om, om du kan få hjælp samt hvilke muligheder du har for at få hjælp i form af for eksempel ansøgning om enkeltydelser. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt ved udsættelse HER.

Såfremt du endnu ikke er ved at blive udsat, men er risiko herfor grundet for eksempel nedgang i indtægt eller for høj en husleje, kan du i første omgang kontakte din udlejer, om hvorvidt de har nogle billigere lejemål, du kan overtage eller bytte med. Alt afhængig af din lejekontakt og hvor lang tid du har boet i lejemålet, kan du samtidig undersøge, om du må bytte din lejlighed. Du kan også skrive dig op i en eller flere boligforeninger i håbet om at finde en almen bolig, der typisk er billigere end boligerne ved private udlejere.

Skulle du have brug for gældsrådgivning i forbindelse med for eksempel hjælp til udarbejdelse af budget eller indgåelse af afdragsordninger med din udlejer kan du søge hjælp hos en af landets gratis gældsrådgivningsorganisationer, som du kan finde en liste over HER. De vil kunne hjælpe dig og eventuelt din familie med at kigge på jeres budgetter med henblik på at se, om der kan skabes luft i økonomien til at blive i lejemålet samt hjælpe med eventuelle andre gældsproblematikker, der måtte være.

Skulle du have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med din udsættelsessag som for eksempel rådgivning om, hvorvidt din udsættelse er berettiget, om hvordan det foregår i fogedretten, om hvordan man søge enkelte ydelser eller anden offentlig ydelse, kan du med fordel kontakte en af landets Advokatvagter HER eller en af de mange retshjælpsorganisationer, som du kan finde en liste over HER.