break

Ophævelse af lejemål

Når dit lejemål bliver ophævet, er der en del forhold, som du bør være opmærksom på.

Hvis din lejeaftale ophæves, betyder det, at du som lejer straks skal flytte fra din bolig og betale din udlejer den husleje mv., som du skylder vedkommende for en periode svarende til din normale opsigelsesperiode. Det vil sige, at hvis du normalt har 3 måneders opsigelse, skal du betale din udlejer husleje for de næste 3 måneder, selvom du skal fraflytte boligen med det samme. Dette er dog kun hvis din udlejer ikke kan få din bolig udlejet før de 3 måneder er udløbet; du skal kun betale den husleje, som din udlejer ikke får dækket på grund af din fraflytning.

Du har også som lejer pligt til at dække de omkostninger, som din udlejer måtte have haft i forbindelse med, at jeres lejeaftale ophæves, og du sættes ud af din bolig.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ophævelse af dit lejemål. Du kan blandt andet finde informationer om, hvornår din udlejer har ret til at ophæve jeres aftale.

Hvornår har min udlejer ret til at ophæve vores lejeaftale?

Din udlejer har ret til at ophæve jeres lejeaftale – det vil sige at smide dig ud af boligen med stort set øjeblikkelig virkning, hvis dine handlinger er tilstrækkeligt grove eller uacceptable. Det er de fx hvis:

  • Du ikke har betalt din husleje eller andet, du har pligt til at betale i forbindelse med dit lejemål til tiden. Manglende betaling for varme, vand og el kan begrunde en ophævelse. Din udlejer kan dog kun ophæve aftalen på grund af manglende betaling, hvis du har modtaget et skriftligt krav fra udlejeren om at betale, og du stadig ikke har gjort det, inden 14 dage efter du har modtaget dette krav. Din udlejer kan sende dig påmindelsen om betaling efter din frist for at betale regningen er udløbet. Det skal meget tydeligt fremgå af påmindelsen, at du risikerer at blive smidt ud af boligen, hvis du ikke betaler inden den nye frists udløb. Din udlejer kan opkræve dig et gebyr på 273 kroner (2014) for at skulle give dig denne påmindelse.
  • Du bruger din bolig til noget andet end det, du har aftalt med din udlejer, og at du ikke stopper med at bruge den sådan, selvom du har fået en advarsel af din udlejer.
  • Du nægter din udlejer eller andre adgang til din bolig i situationer, hvor de ifølge lejeloven har ret til at få adgang
  • Du flytter fra din bolig uden at have aftalt det med din udlejer.
  • Du ikke behandler din bolig ordentligt, og ikke straks begynder at behandle den ordentligt efter at have fået en advarsel af din udlejer (det vil sige, hvis du misligholder boligen, så den påføres skader eller ødelægges).
  • Du som lejer helt eller delvist overdrager din bolig til en anden uden, at du har aftalt det med din udlejer, og selvom du ikke er berettiget til at overdrage den ifølge jeres lejeaftale, og hvis du ikke stopper med dette, efter at have fået en advarsel fra din udlejer.
  • Du ikke overholder reglerne for god skik og orden i ejendommen, og hvis dine overtrædelser er af så alvorlig en karakter, at din udlejer kan kræve, at du flytter.
  • Du er blevet straffet for at have haft besøgende i lokaler i din bolig eller omkring den, som du ikke må have besøgende i ifølge Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler.
  • Du har en lejeaftale, som indbefatter, at du udfører et bestemt slags arbejde til gengæld for en lavere eller ingen husleje, og du udfører dette arbejde i så ringe en grad, at denne form for aftale ophæves.
  • Du som lejer ikke overholder de betingelser, der gælder ifølge jeres lejeaftale, og hvis din overtrædelse er af så alvorlig en karakter, at din udlejer kan kræve, at du flytter.

De forhold, der er gennemgået ovenfor kan din udlejer ikke bruge som begrundelse for at ophæve jeres lejeaftale, hvis du som lejer har nået at rette op på tingene inden det tidspunkt, hvor udlejeren vil ophæve lejeaftalen.

Generelt gælder det, at din udlejer kun kan ophæve jeres lejeaftale, hvis det, du som lejer har gjort forkert, er af stor betydning. Hvis det er ubetydeligt, kan din lejeaftale ikke ophæves på grund af det.

Din udlejer og dig kan ikke lave en aftale om reglerne for ophævelse af lejemålet, der giver dig dårligere rettigheder end loven foreskriver.