Indflytning i nyt lejemål

 

Du skal altid lave en grundig gennemgang af lejemålet og notere alle ting som ikke er i perfekt stand. Disse ting skal du skrive ned på en liste over fejl og mangler. Listen skal afleveres til udlejer senest 14 dage efter du har fået udleveret nøglerne til lejligheden (fået rådighed over lejemålet). Du kan finde en skabelon til en liste over fejl og mangler under ‘Værktøjer/skabeloner’.

Det aftales ofte, at en lejlighed overtages nyistandsat og skal afleveres nyistandsat ved fraflytning. Her er det ekstra vigtigt, at du gennemgår lejligheden grundigt, når du skal lave en liste over, hvilke fejl og mangler der er. Alt der er i dårligere stand end ”nyistandsat” skal du skrive på listen. Se nærmere i afsnit 6 længere nede.

Hvis boligen ikke er færdiggjort, når du indgår lejekontrakten, og hvis tidspunktet, for hvornår du skal overtage boligen, ikke er fastsat, kan du opsige din aftale med udlejeren, så længe det sker, inden du overtager boligen.

Er den tidligere lejer af boligen ikke flyttet ud af boligen, når du skal overtage den, kan du som ny lejer kræve af udlejeren at få nedsat din husleje med en andel, der svarer til den tid, hvor du ikke har kunnet overtage boligen. Hvis den tidligere lejer ikke flytter ud umiddelbart efter, du har kontaktet din udlejer, kan du hæve lejeaftalen. Du kan også kræve erstatning af din udlejer, medmindre udlejeren kan bevise, at han ikke selv har været ansvarlig for forsinkelsen.

Det er vigtigt, at du skriftligt og bevissikkert gør udlejer opmærksom på manglerne ved den bolig, du flytter ind i, senest 2 uger efter, at du har overtaget den. Gør du ikke det, kan du ikke på et senere tidspunkt dokumentere, at der var disse mangler, dengang du overtog boligen. Det gælder dog ikke, hvis du ikke med almindelig opmærksomhed, har haft mulighed for at opdage de pågældende mangler dengang, du overtog, eller hvis din udlejer bevidst har snydt dig med hensyn til disse forhold.

I boksen til højre kan du finde yderligere informationer om blandt andet lovreglerne på dette område. Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der relaterer sig til din indflytning. Dette gælder for eksempel informationer om, hvad du gør, hvis der er mangler ved din lejede bolig, eller hvorvidt du skal gøre opmærksom på boligens fejl og mangler, når du flytter ind.

Hvad gør jeg, hvis der er mangler ved min lejede bolig?

Hvis du vil gøre mangler ved boligen gældende, kræver det at du giver meddelelse til udlejeren om, at du vil gøre mangelen gældende. Konkret gøres dette ved at aflevere en liste over fejl og mangler inden 14 dage. Herunder kan du læse mere om, hvilke muligheder du har ved forskellige former for mangler.

Hvis din bolig ikke er i ordentlig stand, når du flytter ind, og hvis din udlejer stadig ikke udbedrer det, efter du har gjort ham opmærksom på manglerne skriftligt, så kan du selv udbedre mangelen. I så fald har du ret til at få dækket dine udgifter hertil af din udlejer. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du selv udbedrer noget i lejligheden og udlejeren ikke mener, du havde ret til at udbedre forholdet, så kan du risikere, at du ikke kan få dækket dine udgifter, medmindre du går ad rettens vej. Inden du selv udbedrer en mangel anbefales du, at få undersøgt din situation hos en retshjælp eller lejerforening, ellers risikerer du at betale selv.

Hvis der er mangler i din bolig, som forringer boligens værdi for dig som lejer, kan du kræve at få et afslag i huslejen, som svarer til forringelsen. Hvis udlejer ikke straks og inden for rimelig tid udbedrer manglen, kan du hæve lejeaftalen.

Hvis brugen af din lejede bolig helt eller delvist er i strid med den lovgivning, som gjaldt, da du indgik aftale med din udlejer om at leje boligen, og du ikke vidste det, eller ikke havde mulighed for at vide det, kan du kræve et afslag i din husleje eller en erstatning af din udlejer. Hvis din brug af boligen indskrænkes, fordi brugen er i strid med gældende lovgivning, eller hvis udlejeren i den forbindelse bevidst har snydt dig, har du ret til at ophæve din lejeaftale.

Hvis din leje af boligen ophæves i utide, fordi det offentlige forbyder udleje af boligen på grund af sundhedsmæssige eller andre årsager, skal du kun betale leje indtil den dag, du skal flytte ud af boligen. Hvis det offentliges forbud kun forbyder brug af boligen i mindre grad, så du ikke behøver at fraflytte den, kan du kun kræve et afslag i huslejen, der svarer hertil.

Hvis den bolig, du lejer, bliver ødelagt i en ulykke ved eksempelvis brand, ophæves din lejeaftale automatisk. Reglerne nævnt her er gældende, uanset om du og din udlejer måske indbyrdes har aftalt noget andet.

Hvad betyder en ”gennemgang af boligen” med udlejer?

Nogle steder gennemgår udlejer boligen med lejer, når lejer flytter ind. Hvis din bolig er en beboelseslejlighed og ligger i en ejendom, hvor der er en beboerrepræsentation (repræsentanter for ejendommens beboere), skal din udlejer invitere beboerrepræsentationen til at deltage i denne gennemgang.

At have en beboerrepræsentation med til gennemgangen kan være en fordel for dig som lejer, fordi de kan fortælle dig, hvad du skal være ekstra opmærksom på, når boligen gennemgås.

Hvis der efter gennemgangen af boligen laves en indflytningsrapport, skal den sendes til både dig som lejer og beboerrepræsentationen, hvis der en sådan en i din ejendom.

Hvis du ikke er enig i indholdet i indflytningsrapporten, for eksempel fordi du ikke mener, at indholdet passer med det, I så på under gennemgangen, eller fordi boligens stand ifølge indflytningsrapporten ikke svarer til, hvad der er nævnt om boligens stand i lejekontrakten, så skal du ikke skrive under på den. Du kan så nøjes med at kvittere for, at du har modtaget indflytningsrapporten.

Skal jeg gøre opmærksom på boligens fejl og mangler, når jeg flytter ind?

Hvis din bolig er i en dårlig forfatning eller ikke lever op til den stand, som lejekontrakten beskriver, er det vigtigt, at du selv gør opmærksom på disse fejl og mangler.

Det skal du gøre i en skriftlig rapport til din udlejer senest 14 dage efter, at lejeaftalen indgås eller senest 14 dage efter, at du har fået nøglen til boligen udleveret.

Du skal også beskrive de fejl og mangler, som du ikke nødvendigvis ønsker udbedret, mens du bor der. På den måde sikrer du dig imod at komme til at hæfte for udbedringen, når du engang flytter fra boligen. Du kan med fordel vedlægge billeder af din bolig i rapporten.

Du skal sende din rapport til din udlejer med anbefalet brev, så du senere kan dokumentere, at du har sendt brevet inden for fristen på 14 dage. Gem for en sikkerheds skyld også selv en kopi af den rapport, du sender til udlejeren.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har gjort din udlejer opmærksom på disse fejl og mangler lige umiddelbart efter, at du flyttede ind, er der en større risiko for, at det er dig, der skal betale for at få disse fejl og mangler udbedret, når du flytter – selvom du ikke er skyld i dem.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg laver en liste over fejl og mangler?

Hvis du ifølge lejekontrakten har pligt til at vedligeholde hårde hvidevarer såsom køleskab, komfur, fryser, vaskemaskine osv. eller/og har pligt til at vedligeholde vvs-installationer såsom vandhaner, cisterne, håndvaske, el-afbrydere osv. skal du sikre dig, at disse er i god stand, når du flytter ind. Hvis ikke, skal det nævnes i rapporten.

Det aftales ofte, at en lejlighed overtages nyistandsat og skal afleveres nyistandsat ved fraflytning. Her er det ekstra vigtigt, at du gennemgår lejligheden grundigt, når du skal lave en liste over, hvilke fejl og mangler der er. Du skal sikre dig, at gulvene eksempelvis er afhøvlede, at lofter, vægge og det øvrige træværk er nymalet og i god stand osv. Alt, der er i dårligere stand end ”nyistandsat”, skal du skrive i rapporten.

Minimumskrav til lejlighedens stand

Først og fremmest er det din udlejers ansvar, at din bolig er i ordentlig stand, når du flytter ind i den. Når du overtager boligen, skal den være gjort ren, have hele ruder i alle vinduer og udvendige døre, der kan låses med nøgler. Dette er minimumskrav til lejemålet og er egentlig intetsigende. Derfor er det vigtigt, at du undersøget lejemålet grundigt og laver en liste over fejl og mangler, som du afleverer til udlejer, senest 14 dage efter du har fået nøglen til lejemålet. Du kan se en skabelon til en liste over fejl og mangler under ’Værktøjer/skabeloner’