Break

Ophævelse af lejemål

Når dit lejemål bliver ophævet, er der en del forhold, som du bør være opmærksom på.

Hvis din lejeaftale ophæves, betyder det, at du som lejer straks skal flytte fra din bolig og betale din udlejer den husleje mv., som du skylder vedkommende for en periode svarende til din normale opsigelsesperiode. Det vil sige, at hvis du normalt har 3 måneders opsigelse, skal du betale din udlejer husleje for de næste 3 måneder, selvom du skal fraflytte boligen straks. Dette er dog ikke tilfældet, hvis din udlejer kan få din bolig udlejet før de 3 måneder er udløbet, for du skal kun betale den husleje, som din udlejer ikke kan få dækket på grund af din fraflytning.

Du har også som lejer pligt til at dække de omkostninger, som din udlejer måtte have haft i forbindelse med at jeres lejeaftale ophæves, og du sættes ud af din bolig.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ophævelse af dit lejemål. Du kan blandt andet finde informationer om, hvornår din udlejer har ret til at ophæve jeres aftale.

Hvornår har min udlejer ret til at ophæve vores aftale?

Din udlejer har ret til at ophæve jeres lejeaftale, dvs. smide dig ud af boligen med stort set øjeblikkelig virkning, hvis:

 • Du ikke har betalt din husleje eller andet, du har pligt til at betale i forbindelse med dit lejemål, til tiden. Din udlejer kan dog kun ophæve aftalen på grund af manglende betaling, hvis du har modtaget et skriftligt krav fra udlejeren om at betale, og du stadig ikke har gjort det, inden 14 dage efter du har modtaget kravet. Denne påmindelse kan din udlejer sende 3 dage efter din frist for at betale husleje er udløbet, og det skal tydeligt fremgå, at du risikerer at blive smidt ud af boligen, hvis du ikke betaler inden den nye frists udløb. Din udlejer kan opkræve dig et gebyr på 273 kroner (2014) for at give dig denne påmindelse.
 • Du bruger din bolig til noget andet end det, du har aftalt med din udlejer, og du ikke stopper med at bruge den sådan, selvom du har fået en advarsel af din udlejer.
 • Du nægter din udlejer eller andre adgang til din bolig i situationer, hvor de ifølge loven har ret til at få adgang (se afsnit om udlejerens adgang til din bolig).
 • Du flytter fra din bolig uden at have aftalt det med din udlejer.
 • Du ikke behandler din bolig ordentligt og ikke straks begynder at behandle den ordentligt, efter at have fået en advarsel af din udlejer (det vil sige hvis du misligholder boligen, så den påføres skader eller ødelægges).
 • Du, som lejer, helt eller delvist overdrager din bolig til en anden, uden at du har aftalt det med din udlejer og selvom du ikke er berettiget til at overdrage den ifølge Jeres lejeaftale, og hvis du ikke stopper med dette, efter at have fået en advarsel fra din udlejer.

De forhold, der er gennemgået ovenfor kan din udlejer ikke bruge som begrundelse for at ophæve jeres lejeaftale, hvis du som lejer har nået at rette op på tingene inden det tidspunkt, hvor udlejeren vil ophæve lejeaftalen.

Når dine handlinger er tilstrækkeligt grove og uacceptable, har din udlejer mulighed for at ophæve lejeaftalen, så du skal fraflytte med det samme uden forudgående advarsel. Det har din udlejer for eksempel ret til hvis:

 • Du ikke overholder reglerne for god skik og orden i ejendommen, og hvis dine overtrædelser er af så alvorlig en karakter, at din udlejer kan kræve, at du flytter.
 • Du som lejer ikke overholder de betingelser, der gælder ifølge jeres lejeaftale, og hvis din overtrædelse er af så alvorlig en karakter, at din udlejer kan kræve, at du flytter.
 • Du er blevet straffet for at have haft besøgende i lokaler i din bolig eller omkring den, som du ikke må have besøgende i ifølge Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler.
 • Du har en lejeaftale, som indbefatter, at du udfører et bestemt slags arbejde til gengæld for en lavere eller ingen husleje, og du udfører dette arbejde i så ringe en grad, at denne form for aftale ophæves.
 • Du ikke lever op til de forpligtelser, du har, og der er tale om så grov en tilsidesættelse, at din udlejer har ret til at ophæve jeres lejeaftale.

Generelt gælder det, at din udlejer kun kan ophæve jeres lejeaftale, hvis det, du som lejer har gjort forkert, er af stor betydning. Hvis det er ubetydeligt, kan din lejeaftale ikke ophæves på grund af det.
Reglerne om ophævelse kan du og din udlejer ikke fravige ved aftale på en måde, så du er stillet dårligere efter jeres aftale end efter loven.