Indflytning i nyt lejemål

 

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der relaterer sig til din indflytning. Dette gælder for eksempel informationer om, hvad du gør, hvis der er mangler ved din lejede bolig, eller hvordan du skal gøre opmærksom på boligens fejl og mangler, når du flytter ind.

Du skal altid huske at lave en gennemgang af boligen. Alt hvad der ikke fremstår som helt nyt, skal du notere og tage billeder af. Inden 14 dage skal du sende din rapport til udlejer. Du kan finde en skabelon til at notere fejl og mangler her

Hvilken stand skal min bolig være i, når jeg flytter ind?

Medmindre andet fremgår af din lejekontrakt, så er det din udlejers ansvar, at din bolig er i god og forsvarlig stand, når du flytter ind i den. Når du overtager boligen, skal den være gjort ren, have hele ruder i alle vinduer og udvendige døre, der kan låses med nøgler. Nøglerne skal du have udleveret, når du flytter ind.

Hvad gør jeg, hvis boligen ikke er i ordentlig stand ved indflytning?

Når du bor til leje ved en almen boligorganisation, er det lovpligtigt, at udlejer og lejer sammen laver en indflytningsrapport, hvor lejemålets stand beskrives. Det er vigtigt, at du er grundig i gennemgangen af lejligheden og at du får alt noteret i rapporten. Selvom en sådan indflytningsrapport er lovpligtig, anbefales du alligevel at gennemføre nedenstående punkt markeret med fed.

Det er vigtigt, at du gør udlejer skriftligt og bevissikkert opmærksom på, at lejeboligen ikke er som I har aftalt. Dette skal gøres senest 2 uger efter, at du har overtaget den. Du skal derfor lave en liste over fejl og mangler og tage billeder af disse. Send listen til udlejer pr. mail eller pr. anbefalet post.
Gør du ikke det, kan du ikke på et senere tidspunkt dokumentere, at der var disse mangler, dengang du overtog boligen, og du kan derfor ikke kræve, at udlejer udbedrer dem med det samme. Fristen på 2 uger gælder dog ikke, hvis du ikke med almindelig opmærksomhed har haft mulighed for at opdage de pågældende fejl ved boligen, da du overtog den, eller hvis din udlejer bevidst har snydt dig med hensyn til disse forhold.

Hvis boligen alligevel ikke er i god og forsvarlig stand, når du flytter ind, og hvis din udlejer stadig ikke udbedrer det, efter du skriftligt har gjort ham opmærksom på fejlene, så kan du selv udbedre tilstanden. I så fald har du ret til at få dækket dine udgifter hertil af din udlejer.

Hvis du selv udbedrer noget i lejligheden, skal du være opmærksom på, at hvis udlejeren ikke mener, du havde ret til at udbedre forholdet, så kan du risikere, at du ikke kan få dækket dine udgifter, medmindre du går ad rettens vej. Du anbefales at kontakte lejerorganisation eller en retshjælp inden du selv udbedrer en mangel.

Hvis boligen ikke er færdiggjort, når du indgår lejekontrakten, og hvis tidspunktet for, hvornår du skal overtage boligen, ikke er fastsat, kan du opsige din aftale med udlejeren, så længe det sker, inden du overtager boligen.

Du kan også hæve lejeaftalen, hvis manglerne ved boligen er store, og ikke kan udbedres i løbet af en rimelig periode, eller hvis din udlejer bevidst har snydt dig med hensyn til boligens stand. Du kan dog kun hæve lejeaftalen, hvis du når at gøre det, inden disse mangler bliver bragt i orden.

Hvad gør jeg, hvis der er mangler ved min lejede bolig?

Hvis din bolig ikke lever op til den stand som er aftalt i lejekontrakten, kan du bede udlejer om at afhjælpe mangelen. Gør han ikke det efter du har bedt ham om det, kan du selv afhjælpe mangelen for udlejers regning. Inden du gør dette, anbefales du at kontakte en retshjælp eller en lejerorganisation og høre hvilke forholdsregler du skal tage.

Hvis der er mangler i din bolig, som forringer boligens værdi for dig som lejer, kan du kræve at få et afslag i huslejen, som svarer til forringelsen. Hvis udlejer ikke straks og inden for rimelig tid udbedrer manglen, kan du hæve lejeaftalen.

Hvis det er aftalt, at din udlejer skal stå for vedligeholdelse af boligen, og udlejer ikke overholder dette, så boligen senere bliver ødelagt eller skadet, kan du som lejer kræve erstatning for dit tab. Det kan du også, hvis din udlejer er ansvarlig for, at din brug af boligen forhindres eller vanskeliggøres.

Hvis din brug af boligen indskrænkes, fordi brugen er i strid med gældende lovgivning, eller hvis udlejeren i den forbindelse bevidst har snydt dig, har du ret til at ophæve din lejeaftale.

Hvis din leje af boligen ophæves i utide, fordi det offentlige forbyder udleje af boligen pga. sundhedsmæssige eller andre årsager, skal du kun betale leje indtil den dag, du skal flytte ud af boligen. Hvis det offentliges forbud kun forbyder brug af boligen i mindre grad, så du ikke behøver at fraflytte den, kan du kun kræve et afslag i huslejen, der svarer hertil.

Hvis den bolig, du lejer, bliver ødelagt i en ulykke ved f.eks. brand, ophæves din lejeaftale automatisk. Reglerne nævnt her er gældende, uanset om du og din udlejer måske indbyrdes har aftalt noget andet.

Hvad betyder en ”gennemgang af boligen” med udlejer?

I forbindelse med indflytning skal din udlejer udarbejde en indflytningsrapport sammen med dig.

Hvis du ikke er enig i indholdet i indflytningsrapporten, for eksempel fordi du ikke mener, at indholdet passer med det, I så på under gennemgangen, eller fordi boligens stand ifølge indflytningsrapporten ikke svarer til, hvad der er nævnt om boligens stand i lejekontrakten, så skal du ikke skrive under på den.

Skal jeg gøre opmærksom på boligens fejl og mangler, når jeg flytter ind?

Hvis din bolig er i dårlig stand og ikke lever op til den stand, som i har aftalt, og som fremgår af lejekontrakten, er det vigtigt, at du selv gør opmærksom på disse fejl og mangler.

Det skal du gøre skriftlig til din udlejer senest 14 dage efter, at du har fået nøglen til boligen udleveret.

I meddelelsen skal du beskrive de fejl og mangler, som du ønsker udbedret, mens du bor der. På den måde sikrer du dig imod at komme til at hæfte for udbedringen, når du engang flytter fra boligen. Du kan med fordel vedlægge billeder af din bolig i rapporten.

Du skal sende din rapport til din udlejer med anbefalet brev, så du senere kan dokumentere, at du har sendt brevet indenfor fristen på 14 dage. Gem for en sikkerheds skyld også selv en kopi af den rapport, du sender til udlejeren.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har gjort din udlejer opmærksom på disse fejl og mangler lige umiddelbart efter, at du flyttede ind, er der en større risiko for, at det er dig, der skal betale for at få disse fejl og mangler udbedret, når du flytter, selvom du ikke er skyld i dem.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg laver en liste over fejl og mangler?

Hvis du ifølge lejekontrakten har pligt til at vedligeholde hårde hvidevarer såsom køleskab, komfur, fryser, vaskemaskine osv. eller/og har pligt til at vedligeholde vvs-installationer såsom vandhaner, cisterne, håndvaske, el-afbrydere osv. skal du sikre dig, at disse er i god stand, når du flytter ind. Hvis ikke, skal det nævnes i rapporten.

Hvis der står i din lejekontrakt, at din bolig er nyistandsat ved din overtagelse, skal du sikre dig, at gulvene for eksempel er afhøvlede, at lofter, vægge og det øvrige træværk er nymalet og i god stand osv. Hvis ikke skal det også nævnes i rapporten.