break

Kommunalbestyrelse

Det er muligt at klage over kommunen, hvis man ikke er enig i deres afgørelse. Kommunen har en generel pligt til at vejlede og hjælpe. Det gælder også, hvis man vil have hjælp til at klage.

Klager skal gives til kommunen

Klage over kommunens afgørelse skal afleveres til den afdeling i kommunen, som har truffet afgørelsen. Det kan for eksempel være klager om:

– Hjælp i forbindelse med en sag om udsættelse. Dvs. klager over om der overhovedet ydes hjælp og vejledning,

– Hjælpens form,

– Betingelser knyttet til hjælpen, mv.

 Klagevejledning til afgørelserne

Afgørelsen er ofte knyttet til en ansøgning, men det er ikke altid tilfældet.

Klagemulighederne og klagevejledningen vil typisk stå sidst i den afgørelse, der klages over. Ved afslag på hjælp har man altid krav på at få en skriftlig begrundelse. Den skriftlige begrundelse skal kræves straks og senest inden for 14 dage.

Kommunen genovervejer afgørelsen

Det er kommunen, der skal vurdere klagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, skal kommunen sende klagen videre til Ankestyrelsen af kommunen, der afgør sagen.