.

Andre klageinstanser og ankenævn

Byggeriets Ankenævn
Behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.
www.byggerietsankenaevn.dk

Byggetilladelser
Hvis du er uenig i din kommunes beslutning i forbindelse med byggetilladelser m.m. kan du klage til Statsforvaltningen.
www.statsforvaltningen.dk

Installatørernes organisation (TEKIQ)
Rådgiver omkring elektrikerregninger
www.tekniq.dk

Håndværkets Ankenævn
Behandler klager fra brugeren over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.
www.hvanke.dk