.

Dine klagemuligheder

Hvis du vil klage over din udlejer, eller hvis din udlejer har klaget over dig, kan du søge råd og vejledning flere steder.

Hvis du ønsker at klage over din udlejer
Ønsker du at klage over din udlejer, kan du søge rådgivning hos en retshjælpsorganisation, en advokat eller en lejerorganisation, som kan hjælpe med juridisk rådgivning ved uenigheder mellem lejer og udlejer – herunder også skrive en klage, der indbringes for enten huslejenævnet, beboerklagenævnet eller i visse tilfælde for boligretten.
Hvis din udlejer har klaget over dig
Ønsker du at klage over din udlejer, kan du søge rådgivning hos en retshjælpsorganisation, en advokat eller en lejerorganisation, som kan hjælpe med juridisk rådgivning ved uenigheder mellem lejer og udlejer – herunder også skrive en klage, der indbringes for enten huslejenævnet, beboerklagenævnet eller i visse tilfælde for boligretten.
Forskellen mellem Beboerklagenævnet, Huslejenævnet og Boligretten

Beboerklagenævnet behandler sager mellem lejer og udlejer i almene boliger, mens huslejenævnet behandler sager mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme. Nævnene består af en formand, som er jurist samt to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejersiden og udlejersiden. Ingen af de to sagkyndige medlemmer repræsenterer en af parterne i den specifikke sag. Ofte er de sagkyndige medlemmer indstillet af en lejerorganisation og en udlejerorganisation.

Boligretten er en domstol ligesom byretten, og her behandles de sager, som nævnene ikke har kompetence til at behandle, eller hvor nævnene vurderer, at der er brug for en egentlig bevisførelse i form af afhøringer, syn og skøn m.v.

Under menuerne finder du en række svar på de problemstillinger, som vi jævnligt møder i vores retshjælpsarbejde i forbindelse med dine klagemuligheder som lejer og du kan læse mere om de forskellige klagenævn – såsom huslejenævnet og boligretten.

Du kan med fordel følge denne vejledning, hvis du skal klage til huslejenævn/beborklagenævn:

Vejledning til udformning af klage til huslejenævn/beboerklagenævn