Indledende tekst her

Permanent opholdstilladelse

 

Får jeg automatisk permanent opholdstilladelse, når jeg har været i Danmark i 5 år?

Nej. For at få permanent opholdstilladelse, skal man ansøge om det.

Hvordan får jeg permanent opholdstilladelse?

Før du kan få tildelt permanent opholdstilladelse, skal du opfylde en række betingelser. Du kan finde en liste over de til hver en tid gældende betingelser på Udlændingestyrelsens hjemmeside HER.

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at kunne få tildelt permanent opholdstilladelse, skal du herefter ansøge om permanent opholdstilladelse ved at udfylde et skema, som du ligeledes kan finde på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Hvilket et skema, du skal benytte afhænger af, hvilken en opholdstilladelse, du har forud for ansøgningen.

Du skal herefter indgive ansøgningen personligt, idet du skal have optaget biometri – billede og fingeraftryk – i forbindelse med indgivelsen. Du kan indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice i Ryesgade 53 på Østerbro i København eller du kan indgive ansøgningen ved politiet i: Aalborg, Holstebro, Aarhus, Horsens, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Odense, Hillerød, Roskilde, Næstved, Nykøbing Falster eller i Rønne.

Hvornår kan jeg søge om permanent opholdstilladelse?

I modsætning til, når du søger om tidsbegrænset opholdstilladelse, kan du til hver en tid indgive en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Du behøver således ikke, at vente på, at din nuværende opholdstilladelse er ved at udløbe, før du kan ansøge. Du skal dog være opmærksom på, at der er en række betingelser, du skal opfylde, for at kunne få tildelt permanent opholdstilladelse. En af disse betingelser er, at du skal have haft opholdstilladelse i Danmark i 8 år, forud for ansøgningen.

 

Du kan læse om de øvrige betingelser på Udlændingestyrelsens hjemmeside HER.

Jeg har modtaget en offentlig ydelse. Kan det være en hindring for, at jeg kan opnå permanent opholdstilladelse?

Om modtagelsen af en offentlig ydelse er en hindring for, at du kan opnå permanent opholdstilladelse afhænger af, hvornår du har modtaget ydelsen og efter hvilken lov. Det gør sig nemlig gældende, at du ikke må have modtaget hjælp efter ”Lov om aktiv socialpolitik” eller efter ”Lov om integration af udlændinge i Danmark” i 4 år forud for ansøgningstidspunktet.

Disse to love er også kendt under navnene ”Aktivloven” og ”Integrationsloven”. De ydelser som man primært modtager efter disse love er kontanthjælp, revalidering eller integrationsydelser. Man kan dog også få visse enkeltydelser, og disse vil også – afhængigt af ydelsens størrelse og formål – kunne være en hindring for at kunne opnå permanent opholdstilladelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den ydelse du har modtaget kan være en hindring, kan du kontakte den kommune, som har udbetalt ydelserne til dig med henblik på at få klarlagt, hvilken lov kommunen har lagt til grund for udbetalingerne.

Ydelser som du er blevet tildelt efter alle andre love end de to nævnte, vil ikke udgøre et problem i forbindelse med tildelingen af permanent opholdstilladelse. Dette betyder, at du f.eks. godt må modtage dagpenge og SU.

Hvis du ikke kan få permanent opholdstilladelse, fordi du har modtaget hjælp efter en af de to ovennævnte love, skal du være opmærksom på, at du til hver en tid har mulighed for at ansøge. Det vil sige, at du kan indgive en ansøgning på ny, når der er gået 4 år fra du har modtaget den sociale ydelse.

Koster det noget at søge om permanent opholdstilladelse?

Det koster 7.035 kr., i gebyr at ansøge om permanent opholdstilladelse, uanset om man ens opholdsgrundlag er familiesammenføring eller asyl.

Hvis man ansøger om permanent opholdstilladelse på baggrund af en opholdstilladelse, som man har fået ved styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI), så vil der ikke være pålagt gebyr for ansøgningen.

De aktuelle gebyrtakster, kan du finde Udlændingestyrelsens hjemmeside HER.

Jeg har begået kriminalitet. Kan det være en hindring for, at jeg kan opnå permanent opholdstilladelse?

Om det er en hindring for at opnå permanent opholdstilladelse, at du har begået kriminalitet, afhænger af om du er blevet straffet for kriminaliteten og hvilken art og længde straffen har. Generelt gælder det for de fleste fængselsstraffe, at du i en periode, vil være afskåret fra at opnå permanent opholdstilladelse:

 • Hvis du har fået en dom til ungdomssanktion, altså en foranstaltning idømt personer under 18 år, vil du således være afskåret fra at kunne få tildelt permanent opholdstilladelse i 2 år efter at den foranstaltning, du er dømt til, er ophørt.
 • Har du fået en betinget fængselsstraf, vil du ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse i 3 år fra din doms afsigelse.
 • Har du modtaget en dom til behandling vil du i en periode på 4 år være afskåret fra at få permanent opholdstilladelse. De 4 år regnes fra behandlingens ophør.
 • Har du fået en ubetinget fængselsstraf på under et halvt år, vil du i en periode på 8 år ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse. De 8 år regnes fra det tidspunkt, hvor du er blevet løsladt.
 • Er du blevet dømt til anbringelse i et hospital vil du ligeledes være afskåret fra at kunne opnå permanent opholdstilladelse i 8 år. De 8 år regnes fra anbringelsens ophør.
 • Er du blevet dømt til en ubetinget fængselsstraf på mellem 6 måneder og halvandet år, vil du ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for løsladelse.
 • Har du fået en dom til forvaring vil du i 20 år fra foranstaltningens ophør være pålagt en karensperiode, som forhindrer, at du kan få permanent opholdstilladelse.
 • Har du modtaget en ubetinget fængselstraf på over halvandet år, vil du helt være afskåret fra at kunne opnå permanent opholdstilladelse.
 • Hvis du er dømt for en overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13, som omhandler forbrydelser mod statens sikkerhed og de øverste statsorganer og er fængselsstraffens længde på minimum 60 dage, vil du ligeledes være helt afskåret fra at kunne opnå permanent opholdstilladelse.

Såfremt du ikke kan få permanent opholdstilladelse på grund af begået kriminalitet, skal du være opmærksom på, at du oftest vil kunne få forlænget din opholdstilladelse i stedet.

Jeg har gæld. Kan det være en hindring for, at jeg kan opnå permanent opholdstilladelse?

For at du kan få tildelt permanent opholdstilladelse, er det en betingelse, at du ikke har visse typer af forfalden gæld til det offentlige. Disse typer er som følgende:

 • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter “Lov om social service” eller “Lov om aktiv socialpolitik” (for eksempel for meget udbetalt kontanthjælp)
 • Forskudsvist udbetalt børnebidrag
 • Daginstitutionsbetaling
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte
 • Tilbagebetaling af boligtilskudslån
 • Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last

Det er således ikke et problem i denne sammenhæng, at du har gæld til private kreditorer, lige såvel som det ikke er et problem, at du er registreret i RKI eller Debitor Registret.

Derudover vil det, at der er givet henstand med de forfaldne beløb, betyde at du stadig godt kan opnå permanent opholdstilladelse, såfremt beløbet ikke overstiger 110.007,13 kr. (2015).

Jeg har fået et afslag på permanent opholdstilladelse. Hvad nu?

Når du har fået et afslag på permanent opholdstilladelse, vil det fremgå af den skriftlige afgørelse, som du har fået tilsendt, hvad begrundelsen for afslaget er. Det er vigtigt, at du læser begrundelsen grundigt, så du ved, hvad årsagen til afslaget er. Herefter har du to muligheder:

 1. Såfremt du er uenig i afgørelsen, kan du påklage denne til Udlændingenævnet inden 8 uger. 
 2. Såfremt du mener, at afgørelsen er korrekt ud fra de oplysninger, som du har givet Udlændingestyrelsen, har du mulighed for at ansøge igen, hvis du har nye oplysninger til sagen eller din situation har ændret sig, således at du lever op til de betingelser, der er for at kunne få permanent opholdstilladelse.

What Documents do I need to bring for Taxes?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.

What makes you better than other accountants?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.

Why switch from my current accountant?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.