break

Udsættelse af almen lejebolig

.

Hvis du bor i en almen bolig, har kommunen pligt til at kontakte dig, når de får besked om, at du er ved at blive udsat af din lejebolig. Men din boligforening gør først kommunen opmærksom på, at du står til udsættelse temmelig sent i forløbet. Derfor er det vigtigt, at du selv hurtigst muligt kontakter kommunen, såfremt du er ved at blive sat ud af din bolig. Derved er der større chancer for, at kommunen kan nå at hjælpe dig, for jo tidligere du henvender dig hos både boligforeningen og kommunen, jo større er sandsynligheden for, at de kan og vil hjælpe dig. Kommunen kan ikke bestemme, at du ikke skal sættes ud af din bolig, dvs. at kommunen kan ikke forhindre din udsættelse. Men kommunen kan fortælle dig om, hvilke muligheder, du har for at få hjælp i form af for eksempel ansøgning om enkeltydelser, og om du kan få hjælp. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt ved udsættelse HER. Såfremt du endnu ikke er ved at blive udsat, men er i risiko herfor grundet for eksempel nedgang i indtægt eller for høj en husleje, kan du i første omgang kontakte din boligorganisation, om hvorvidt de har nogle billigere lejemål, du kan overtage eller bytte med. Alt afhængig af din lejekontakt samt hvor lang tid du har boet i lejemålet, kunne du undersøge, om du må bytte din lejlighed i en anden boligforening samt eventuelt ved samme lejlighed blive skrevet op i en eller flere boligforeninger.

Flere almene boligselskaber yder derudover individuel rådgivning i forbindelse med problemer ved betaling af forfalden husleje, og du kan derfor med fordel undersøge, om netop din boligforening tilbyder denne hjælp. Såfremt der ikke er et rådgivningstilbud i din boligforening, kan du eventuelt søge gældsrådgivning hos en af landets gratis gældsrådgivningsorganisationer, som du kan finde en liste over HER. De vil kunne hjælpe dig og eventuelt din familie med at kigge på jeres budgetter med henblik på at se, om der kan skabes luft i økonomien til at blive i lejemålet samt hjælpe med eventuelle andre gældsproblematikker, der måtte være.

Skulle du have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med din udsættelsessag som for eksempel rådgivning om, hvorvidt din udsættelse er berettiget, om hvordan det foregår i fogedretten, om hvordan man søge enkelte ydelser eller anden offentlig ydelse kan du med fordel kontakte en af landets Advokatvagter HER eller en af de mange retshjælpsorganisationer, som du kan finde en liste over HER.