break

Flyttehjælp

Din kommune har forskellige muligheder for at yde hjælp, hvis du står overfor en flytning. Der er dog specifikke betingelser for, hvornår denne flyttehjælp kan tildeles.

Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan få hjælp til samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt før du kan få tildelt flyttehjælpen. Derudover får du svar på, om flyttehjælpen skal tilbagebetales samt hvor og hvordan du skal klage, hvis kommunen afslår at yde dig flyttehjælp.

break

Kan jeg få hjælp af kommunen ved flytning?

Ja, din kommune kan yde hjælp til flytning, hvis flytningen forbedrer din eller din families bolig- eller erhvervsforhold. Kommunen kan hjælpe dig med eks. depositum og transport af indbo. Det er en betingelse, at hverken du eller din sambo har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Hvis du er gift, eller I er samlevende, så tæller den anden parts forhold også med i vurderingen af jeres økonomiske situation.

Flytningen kan f.eks. være fra en bolig, hvor boligudgifterne er for høje til en bolig med en lavere boligudgift. Dette giver dog i sig selv ikke ret til hjælpen, men er en del af den samlede vurdering. Det vil også blive vurderet, om du har haft mulighed for at forudse denne udgift, og om du har haft mulighed for at spare op til flytningen.

Hvis der ansøges om økonomisk hjælp til flytning, der forbedrer din families muligheder for arbejde, er det en betingelse at du er sikret arbejde, og at arbejdet er mere end midlertidigt. Flytning grundet uddannelse, falder ikke under reglerne for forbedring af arbejdsforhold.

Skal jeg betale flyttehjælpen tilbage?

Du skal kun betale ydelsen tilbage, hvis kommunen finder at du ikke er berettiget til hjælpen alligevel. Hvis hjælpen er ydet på baggrund af uforsvarlig økonomi fra din side eller hvis det på bevillingstidspunktet viser sig, at du i løbet af kortere tid er i stand til at betale hjælpen tilbage, vil du ikke være berettiget til hjælpen alligevel.

Hvor og hvordan kan jeg klage, hvis kommunen ikke vil give flyttehjælp?

Du kan klage til Ankestyrelsen senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Afgørelsen skal være skriftlig. På dokumentet hvor du får afslag, vil der være en vejledning til hvornår og til hvilken myndighed, klagen skal sendes til.

 

Fremgangsmåden er således:
1. Du søger kommunen om flyttehjælp,
2. Du får skriftligt afslag,
3. Du klager over afgørelsen til kommunen,
4. Kommunen foretager en ny vurdering.
5. Kommunen vil herefter medtage dine argumenter og ændre deres afgørelse eller 7
5.a Kommunen fastholder deres afgørelse og sender klagen videre til ankestyrelsen.

Det er vigtigt, at du forklarer kommunen præcist, hvorfor du mener du er berettiget til flyttehjælp. Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er omkring 6 måneder og derfor er det bedre, at forsøge at overbevise kommunen.